Reflektioner från JRC-workshop kring situation reporting

bigwallispra

I samband med dagens workshop på JRC/ISPRA med fokus på teknikstöd för ‘situation reporting’ presenterades en rad intressanta system. Det är dock tydligt att det är få systemleverantörer som har kunskap kring skillnaden mellan att bygga systemstöd för att operativt hantera resurser på en rad geografiska platser och systemstöd för att kunna monitorera händelser ur ett mer strategiskt perspektiv. Det var nog bara Tom de Groeve med kollegor från JRC och European Crisis Management Laboratory som visade upp ett systemstöd med fokus på lägescentraler och lägesfunktioner av mer strategisk nivå.

Förmiddagens presentationer visade på tydliga skillnader i funktionalitet mellan de system som har ett resursoperativt fokus och de system som har ett fokus på att hantera en mängd olika informationsflöden. Även om båda typerna av system kan presentera information på en karta så tenderar de resursfokuserade systemstöden ha svårigheter i att skala upp presentation och hanteringen av stora informationsflöden. Detta är egentligen inte konstigt då de inte är designade för det mer strategiska arbetet. Men samtidigt är detta viktigt att påpeka då sådana system ofta marknadsförs som att de klarar av hela kedjan av aktiviteter från operativ ledning av räddningsinsatser till strategisk analys vid kriser i samhället. Verkligheten är nog tyvärr sådan att det krävs helt olika system för dessa två väldigt olika uppgifter.

I samband med de olika presentationerna användes en för mig hittills okänd tjänst som jag tror kan vara av intresse för svenska aktörer. Europe Media Monitor är en lättanvänd men till synes kompetent webbtjänst som samlar in, aggregerar och analyserar en mycket stor mängd nyhetsflöden. Den borde vara användbar för en kontinuerlig omvärldsanalys. Testa tjänsten på : http://emm.newsbrief.eu

//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.