Saknas det inom idrotten bra verktyg för att organisera individbaserad träning?

I den ofta väldigt intressanta podden Tyngre Träningssnack kunde vi avsnittet den 25 nov lyssna på Niklas Heckscher som bland annat arbetar med fysträning inom SOK:s topp och talangprogram. Ganska sent in i podden (59:57) ställer Jakob Gudiol frågan kring hur de arbetar med att i praktiken hålla igång kommunikationen mellan tränare och atleter, samt om SOK har någon dedikerad plattform/program eller app för ändamålet. Svaret från Niklas som inte  är helt överraskande är att det saknas specifika verktyg men att det använder Dropbox för att dela träningsprogram, de använder WhatsApp för samtal och att kunna coacha via video i specifika träningsmoment. Dropbox upplevdes som effektivt då både tränare och atlet kan lägga in information och ändra i samma dokument. WhatsApp fungerar bra men att det finns problem med att bilden inte hänger med vid övningar som ryck eller frivändningar med skivstång. Niklas berättade också att de provat på att koppla ihop atlet och tränare som är på distans från varandra men med hjälp av sätta upp en videokamera på gymmet för åstadkomma träning tillsammans. 

Så frågan blir uppenbar; Saknas det bra verktyg för att organisera individbaserad träning?
Svaret är nog tyvärr mer komplext än vad som berättelserna från SOK kan förmedla. Det ska dock poängteras att Niklas Hechscher påvisar att det finns en uppfinningsrikedom i användandet av lite olika digitala verktyg. Det är i sig positivt att tränare söker olika typer av lösningar. Här behöver man kanske också ställa sig frågan vad vi menar med bra verktyg. Det skulle vara spännande att lyssna av hur olika fystränare gör får att nå ut till sina atleter nu när många behöver sköta sin träning mer på egen hand utan att träffas.

Givet att det finns en stark orientering till individbaserad träning oavsett sport, så borde SOK och RF kunna erbjuda någon form av mer specifika lösningar. Vi ser en snabb utveckling av användning av digitala coachplattformar inom uthållighetssporterna med TodaysPlan och TrainingPeaks. Att det saknas specifika stöd för tränare i att kunna nå ut till atleterna är inte förvånande då digitalisering sällan sker jämt fördelat eller i en jämn takt i samhället.

Det står dock klart att det finns behov av fler studier kring hur tränare ser på digitala verktyg som kan bidra till att bättre organisera och genomföra individbaserad träning. Kunskapen från en sådan studie skulle ge värdefull information för kommande utvecklingsprojekt.

Utöver den lilla aspekten kring digitala verktyg så är intervjun med Niklas Heckscher på Tyngre Träningssnack väldigt lyssningsvärd då den också ger en insikt i hur Topp och Talang -programmet fungerar i relation till ordinarie tränare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.