Presentation på RISK & SÄKERHETS KONFERENSEN 2007 i Göteborg

Torsdag 25/10 presenterade jag delar av min forskning på RISK & SÄKERHETS konferensen 2007 i Göteborg som arrangerades av Professor Åsa Boholm på CEFOS. Temat för min presentation var “Kommunikation i praktiken: Räddningstjänst” där jag delade med mig av våra resultat från studierna av kemolyckorna i Ledsgård 2005 & 2006. Ett stort värde med konferensen var att representanter från Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Länstyrelsen, Västragötalands regionen, Göteborgsstad samt Banverket fanns med i publiken samt en avslutande paneldiskussion. Själv fick jag möjlighet att i det avslutande minglet prata med Bengt Sundelius, forskningsansvarig på KBM samt Christer Larsson från Banverket, vilket gav värdefull feedback kring hur jag som forskare pratar samt bör prata om mitt forskningsområde.
Ett stort tack till professor Åsa Boholm för en mycket välorganiserad konferens.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.