Svenska krishantering sågas!

I dagens Svenska Dagbladet (SVD) riktas mycket skarp kritik mot den nationella svenska krishanteringen. Stefan Torssell, fartygskapten och författare pekar på en rad brister i tidigare hantering av större kriser och menar att väldigt lite tecken finns att nästa kris kommer att hanteras bättre än de tidigare. Han efterlyser en radikal förändring av nuvarande system och föreslår att krishanteringen måste skiljas från den politiska nivån. De exempel som Stefan Torssell tar upp visar med stor tydlighet att krishanteringen behöver förändras men att det finns en dynamik mellan olika aktörer som gör att en sådan förändring är svår. Läs mer på SVD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.