Besök på RAKEL-demo center i Revingen

Den 18 mars besökte jag tillsammans med ett par projektmedarbetare den RAKEL-demoanläggning som Räddningsverket bedriver vid Revinge räddningsskola. Vi fick en utmärkt presentation av RAKEL och de ingående delarna från TETRA-standarden som inkluderats i RAKEL. En reflektion från mötet är att det är en stark begränsning i RAKEL att det inte tillåts webbåtkomst då detta stöds i handterminalen. Med en sådan webbåtkomst skulle en rad värdefulla miniapplikationer kunna erbjudas för att användarna skall få ett system som stödjer vardagsarbete och arbete vid kris.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.