Vem studerar den lilla krisen?

Under veckan har vi i via media kunnat följa problemen med dricksvattnet i kommunen Lilla Edet. Rubrikerna i tidningen har inte varit speciellt stora eller alarmerande. Snarare hard et varit ett kliniskt konstaterande att man har problem med kvalitén i dricksvattnet med följden att över hundra personer drabbats av magsjuka. Är detta en kris och i så fall för vem. Tydligt är att just Lilla Edet har haft det tufft. Men har det varit en kris eller bara en störning? Oavsett vilket så kanske den viktigaste aspekten med veckans händelser är hur bräcklig dricksvatten försörjningen är, både i Lilla Edet och kanske i alla andra svenska kommuner. Visst, många kommuner har reservvatten täkter, men hur är egentligen kontrollen av det vatten som distribueras genom dricksvatten nätet? Finns det inga kontinuerliga kontroller av vattenkvalitén så att dricksvattnet kan strypas innan problemen uppstår hos medborgarna i kommunen. Om problemen i Lilla Edet nu inte hade sin eventuella orsak i utsläpp av avloppsvatten utan något mer betydligt mer allvarligt, kunde det då ha upptäckts.
Naturligtvis är det som faktiskt hänt i Lilla Edet mycket allvarligt vilket också tydligt kan ses då en rad ansvariga myndigheter är inkopplade i arbetet i Lilla Edet. Om samma sak hade inträffat i Göteborg, dvs. att orent vatten distribuerats till Göteborgs invånare, vad hade då konsekvenserna blivit.
Det finns alla anledning att ta lärdom av Lilla Edets hantering av veckans händelser för att lära inför eventuella problem som de större kommunerna kan drabbas av. Hur skall “krishanteringen” organiseras och hur skall ett sådant arbetet startas upp och koordineras mellan kommunens förvaltningar samt med regionens hälsovård.
Det skulle vara mycket intressant att få ta del av de lärdomar som gjorts i Lilla Edet. Men frågan kvarstår; Vem studerar den lilla krisen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.