Träffpunkt Krihs

Förra veckan deltog jag på Träffpunkt Krihs som är en årlig konferens som anordnas av en forskningsgruppering på Mitthögskolan i Östersund. Årets konferens inleddes av Havidán Rodríguez från det mycket erkända Disaster Research Center i Delaware, USA. På konferensen fanns jag själv med som talare och mitt föredrag handlade om Social Mjukvara och Krishantering. Den kanske provocerande titeln var Social Software – När vaknar Svensk Krishantering. Mitt föredrag var dock inte en kritik mot svensk krishantering utan syftade istället till att motivera och inspirera svensk krishantering att börja fundera kring vilken roll som social mjukvara har, bör ha samt kan komma att få. I efterföljande gruppdiskussioner kommer många goda synpunkter fram som pekar på att social mjukvara är en intressant kategori mjukvara men att det är allt annat än teknikaspekter som bör beaktas när en organisation bestämmer sig för att börja använda sådan teknik. Träffpunkt Krihs var ett mycket proffsigt arrangemang där Anna Olofsson, Elin Montelius, Erna Danielsson för att bara nämna några, gjort ett mycket bra arbete med att få så många från svensk krishantering att medverka. Att Krihs-gruppen på Mitthögskolan dessutom gör spännande och viktig forskning gör ju inte saken sämre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.