En konferens för bland annat Svensk Krishantering


Den internationella konferensen ISCRAM: Information Systems for Crisis Response and Management, arrangeras 10-13 maj 2009 i Göteborg. Konferensen som arrangerats sedan 2004 besöks av forskare och yrkesverksamma som arbetar med olika delar av krishanteringsområdet. Konferensen i maj 2009 beräknas ha c:a 250 deltagare från en mängd olika länder.

Konferensen organiseras av Viktoriainstitutet och IT-universitetet i Göteborg i samarbete med bland annat Lindköpings Universitet, FOI samt Lindholmen Science Park.

En av målsättningarna med denna den sjätte upplagan av konferensen är att attrahera personer från svensk krishantering både som deltagare på konferensen, men också som presentatörer. Temat för konferensen är “gränsöverskridande initiativ och nya perspektiv”, vilket signalerar att konferensen verkligen vill skapa möten mellan forskare och yrkesverksamma för att diskutera frågeställningar och byta erfarenheter kring design och användning av IT och informationssystem för olika typer av krishantering.

Konferensen är ett perfekt tillfälle för kommunal räddningstjänst, länsstyrelse och andra myndigheter att öka sina kunskaper kring forskningsfronten samt själva bidra till utvecklingen inom området.

Konferensen är öppen både för akademiska forskningsbidrag och bidrag från yrkesverksamma. De akademiska bidragen kommer att genomgå sedvanlig granskning (Peer-review). Bidragen från yrkesverksamma skall omfatta 1 A4-sida text samt tillhörande presentationsbilder och bedöms enligt andra kriterier än de akademiska bidragen.

Konferensen kommer att hållas på Handelshögskolan i Göteborg, 10-13 maj. För mer information besök www.iscram.org eller kontakta: jonas.landgren@viktoria.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.