Min presentation från Viktoria Forum 2009


Nu finns presentationen “Infrastrukturell Samverkan” tillgänglig som en kortare video. Presentationen gjorde jag på Viktoria Forum 2009 där jag bland annat pratar om gemensam lägesbild, en kortare presentation om LiveResponse och andra tankar kring hur Svensk Krishantering behöver utvecklas avseende innovativ informationsteknologi.

VIDEO: http://www.dfvastra.se/webbtv/081126/Player/player.htm?odm08.asx&

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.