Svensk krishantering twittrar!


Jag fick idag reda på att MSB-Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap tar nya spännande kliv mot en aktiv användning av modern innovative informationsteknologi. Myndigheten twittrar nu i och med att websiten Krisinformation.se nu också har ett TWITTER-konto. Att se att Svensk Krishantering nu på allvar börjat förstå värdet av att dra nytta av den sociala media / sociala mjukvara som finns på nätet är glädjande. Kul också att bland annat NyTeknik tar upp detta i en artikel. Naturligtvis kommer det att finnas många fallgropar kring trovärdighet och legitimitet när användningen av sociala medier kommer att öka av kommuner och statliga myndigheter. Att det är just MSB som tagit detta kliv är kanske inte så förvånande då de redan under sitt uppbyggnadsarbete använde sig av den amerikanska bloggsiten BLOGGER för att på ett enkelt sätt få ut information till en stor mängd kunskapstörstande personer. Bra jobbat MSB! Kanske dags att se över resterande systemflora och få den in i 2000-talet. Skillnaden mellan WIS och stängda TWITTER grupper är mycket mycket små speciellt om man tittar på de faktiska noteringarna som görs i WIS.

Vill man lära sig mer om användningen av TWITTER för krishantering så rekommenderar jag att besöka konferensen ISCRAM2009 och lyssna på:

Twitter Adoption and Use in Mass Convergence and Emergency Events
Hughes, Amanda Lee, Palen, Leysia.
University of Colorado at Boulder, USA

ISCRAM2009: 10-13 maj, Handelshögskolan, Arr: Göteborgs Universitet & Viktoriainstitutet.
Konferensprogram kan laddas ner här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.