Boktips: Risker i det moderna samhället Ed. Olofsson & Öhman

Inför sommaren rekommenderar jag boken Risker i det moderna samhället – Samhällsvetenskapliga perspektiv. Boken spänner över ett stort område kring risk och kriser och genom ett samhällsvetenskapligt perspektiv öppnar upp för nya insikter och kunskap. Författarna till de enskilda kapitlena i boken samt bokens redaktörer arbetar på Mittuniversitetet inom grupperingen Krihs som under de senaste åren vuxit fram som en stark och kompetent gruppering med fokus på Kris och Risker. Deras sociologiska utgångspunkter skapar en välbehövlig kontrast mot det ofta dominerande teknikromantiska monopol som läggs över utmaningarna med Kriser och Risker.

Länkar:
KRIHS (Mittuniversitetet)
Träffpunkt KRIHS 2009-09-30 (Konferens)
Risker i det moderna Samhället, Olofsson & Öhman (Studentlittartur)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.