Workshop Systembaserad-samverkan

I dessa tider då systemstöd med syfte att förbättra och förstärka samverkan växer sig allt starkare finns ett antal utmaningar som snarare handlar om metodik än teknik. Med små enkla medel kan krishanteringsaktörer åstadkomma avancerad systembaserad samverkan. Trots att det inte föreligger tekniska svårigheter är samverkan svårt. Gårdagens workshop tillsammans med ett par krishanteringsorganisationer samt SOS-alarm visar att det finns ett omfattande behov av att utveckla PRINCIPER och GUIDELINES för att dagens och kommande teknikstöd skall komma till praktiskt användning med konkret nytta. Min bedömning är att systemen är inte i sig feldesignade, utan problemet ligger snarare inbäddat i vad begreppet SAMVERKAN egentligen består av. Här krävs fördjupade studier för att dekonstruera samverkansbegreppet.

Gårdagens workshop gav positiva besked avseende aktörernas inställning till att medverkan i sam-producerad insatskommunikation. Hur detta kommer materialisera sig i kommande insatser skall bli spännande att följa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.