Samö-KKÖ i samband med händelseutvecklingen i Egypten

På onsdag startar i Sverige den största krisövningen någonsin, allt enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). En ganska omfattande mängd centrala, regionala och lokala myndigheter kommer att öva krishantering i samband med en fiktiv kärnkraftsolycka.
Övningen som planerats under lång tid råkar dessutom sammanfalla med de senaste dagarnas händelseutveckling i Egypten. Samö-KKÖ innehåller en hel del aspekter kring kommunikation till allmänheten, en del spännande problem som skall hanteras av statsledningen, kanske inslag av relationsproblematik till andra länder (dock är UD inte listad som övningsdeltagare) och vissa sjukvårds och polisiära ärenden.
Just sådana aspekter som berörda myndigheter också kan komma att behöva hantera i relation till händelseutvecklingen i Egypten. Om både övningen och hanteringen av svenskar i Egypten går bra så är det ett gott betyg för svensk krishantering. Men man kan ju undra hur uthållighet organiseras för att både klara av intensiva övningsdygn samtidigt som flera av organisationerna redan varit igång sedan innan helgen.
Vi får väl se hur det hela utvecklar sig. Samö-KKÖ ser ut att bli en samövning med nu också oväntade inslag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.