Bränder och stenkastning igen : Dags för helt ny ansats?

Återigen slår media upp stora rubriker kring oroligheter i stadsdelen Backa i Göteborg. De senaste åren har det till och ifrån varit stökigt med bland annat bränder och stenkastning. Utan att ha gjort djupstudier av situationen i Backa så blir man lite undrande över om det kan vara läge att byta ansats.

Hur länge till kan väktare, räddningstjänst, polis och ambulans fortsätta att arbeta under de risker som dessa oroligheter innebär? Hur länge till kan familjer och företagare fortsätta att leva och verka med sådana risker tätt in på sig?

Om nu myndigheterna i samarbete med de boende och företagare i området redan samarbetar för att skapa lugn och trygghet, vad skall de då göra när insatserna inte verkar ge långvariga och stabila effekter? Kan det vara dags att byta ansats? Jag har inga svar, men det brukar vara en god idé att pröva olika ansatser för att nå ett slutmål som just de boende och företagarna i området ställer upp på.

I dagens GP, antyds att ett ingripande från polisen kan vara den tändande gnistan denna gången. Har vi inte hört liknande saker tidigare? Kan det verkligen vara så att det är polisen som är osmidig och inte känner till hur deras agerande tolkas och triggar till motagerande? Självklart känner polisen till det, men man börjar undrar om det verkligen finns en bra förklaringsmodell kring varför situationen i Backa återigen flammar upp.

I komplexa sociala fenomen som oroligheterna i Backa borde kunna beskrivas som så är det troligtvis svårt att identifiera och styra över alla orsakssamband. Men vem har den berömda lägesbilden över situationen på kort och lång sikt? Polisen, kommunen, de boende? Jag vet inte. Men det borde vara läge att försöka förstå oroligheter som ett system som både är självspelande men som också är beroende av energi med ursprung någonstans i från. Kanske är det myndigheternas inte tillräckligt långsiktiga agerande som just är den energin? Vem vet?

Det är dock dags att lyfta blicken från brinnande bilvrak, stenkastande ungdomar på garagelängor och mopedåkande killar till att se Backa som en plats där människor bor och verkar. Frågan som bör ställas är, vilket ansvar har kommunen för att de levnadsvillkoren som finns i Backa inte räcker till för att just erbjuda lugn, trygghet och omtanke. Det är svårt att bara skylla på ungdomarna, det är svårt att bara skylla på polis och väktare. Kanske är det så att Backa är ett ointressant område för politikerna och då finns det ingen anledning att göra den kraftansträngning som verkar behövas.

Vem orkar ta tag i det jobbet som de boende i Backa så väl förtjänar? Om ingen känner sig kallad så är det inte bara Backa som kommer att vara en kris för kommunen under en lång tid framöver. Risken finns att den kris som kommunen står inför också leder till en katastrof med många drabbade unga människor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.