Bengtsfors och dricksvattenproblematik

Då är Bengtsfors nästa kommun där det uppstått problem med förorenat dricksvatten. Enligt kommunens webbsida så uppmanas invånarna att koka sitt dricksvatten. Erfarenheter från Östersund och Skellefteå borde vara av intresse för att kommunen skall kunna hantera händelsen på bästa sätt. Man kan dock bli fundersam kring hur det står till med säkerheten kring dricksvattenförsörjningen i Sveriges kommuner. Kanske är det dags för betydligt hårdare riktlinjer och revisioner med någon form av haverikommission. Så vitt jag förstått har ex Skellefteå kommun inte ett exakt svar på frågan var cryptosporidiumparasiten kom i från. Bengtsfors är som sagt inte den första och heller inte den sista kommunen som kommer att behöva lägga kraft på att säkra upp kvalitén på sin dricksvattenförsörjning.

One thought on “Bengtsfors och dricksvattenproblematik

  1. Tack för en bra blogg med intressanta artiklar, jag försöker tipsa om den på min egen sida samt Twitter.

    Såvitt jag vet finns det ingen i landet som har en helhetsbild över vilka vattenreningsanläggningar som finns, samt deras kapacitet (och därmed tillkortakommanden, t.ex. för att döda cryptosporidium). Ibland verkar inte heller kommunerna ha koll på vad deras egna anläggningar har för kapacitet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.