Lästips! Beautiful trouble – a toolbox for revolution

beautiful troubleFör ett par veckor sedan fick jag ett tips om boken “Beautiful Trouble” som är en ganska omfattande och strukturerad bok där taktik, principer, teorier, samt case-beskrivningar kring aktivism beskrivs. Det som gör boken läsvärd för personer med fokus på krishantering är att insikterna också kan omvandlas för att bättre hantera olika former av kriser. Naturligtvis går det inte att tillämpa principerna rakt av, men genom att ta del av de underliggande mekanismerna finns det en hel del ansatser som kan översättas, modifieras och tillämpas för att uppnå flexibel krishantering. Boken genomsyras av en inspirerande designansats som vägleds av perspektivet att ingenting är omöjligt men samtidigt att det är avgörande att forma och anpassa sina åtgärder efter både mål och aktuella omständigheter. Beautiful Trouble kommer nog aldrig att bli kurslitteratur vid formell krishanteringsutbildning, men ett tips från min sida är att ta del av boken för att säkerställa att verktygslådan blir fylld av alternativa angreppssätt.

Läs mer på: http://beautifultrouble.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.