Kontinuitetsplanering fur alle

Kontinuitetsplanering ett ord som i den vanliga grå vardagen inte genererar några större känsloyttringar. Men när vardagen blivit lite mer utmanande och mängden otur som en organisation kan drabbas av har hittat nya nivåer, då är kontinuitetsplanering eftertraktat.

År 2020 borde vara det året då kontinuitetsplaneringen fick sitt stora genombrott där alla verksamheter på bredd och djup engagerar sig i sådana frågor. Problemet är att det i många fall är svårt eller mycket svårt att förutspå de problem en organisation kan hamna i. Få av oss trodde att arbete på distans i en hemmiljö skulle kunna ske i en sådan omfattning som nu blev fallet. Inte heller tror vi att det gick att överleva att i flera veckor arbeta utan en epostinfrastruktur med tillhörande kalendertjänster.

Under 2020 har mina medarbetare behövt anpassa sitt sätt att arbeta på, den plats de arbetar från och de verktyg de arbetar med. Denna omställning har skett utan en omfattande kontinuitetsplanering. Snarare har omställningen skett genom framåtblickande arbete, lojalitet och ett lugn i att inse läget och stundens allvar.  Vår organisations förmåga att möta störningar och utmaningar har byggt på andra egenskaper än beredskap och förberedelser. Istället har egenskaper som flexibilitet och anpassningsbarhet varit vägledande.

Vad detta innebär för traditionell kontinuitetsplanering är lite oklart. Men kanske blir mixen av beredskap, förberedelser, flexibilitet och anpassningsbarhet något att beakta. Att designa en organisation som både kan ha beredskap och tänka-efter före, samt en flexibilitet att anpassa efter situationen blir en härlig utmaning att arbeta vidare med.

Vilken är den mest spännande litteraturen kring designorienterad kontinuitetsplanering? Ge gärna tips.

Rent empiriskt finns en rad organisationer som under året behövt möta utmaningar där ovan egenskaper rimligen varit vägledande. Här tror jag att det finns spännande studier där organisationerna bakom massmotionslopp som Vasaloppet, Stockholm Marathon, Vätternrundan och Göteborgsvarvet sitter på spännande erfarenheter och perspektiv.

2020 är nog året där kontinuitetsplanering fur alle slog igenom på bred front. Det var nog länge sedan som så många organisationer skyndsamt fått planera om både i det korta perspektivet men också långsiktigt.

Att kontinuitetsplanering är relevant och i ropet just nu är MSBs nya webbkurs ett bra tecken på. Följ MSBs råd och påbörja arbetet och reflektioner kring en plan B.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.