Läsvärt om krisledning inför 2012

Så här inför nyårshelgen kan det vara på sin plats med lite lästips om rapporter som annars det kan saknas tid att verkligen fördjupa sig i. Mina två tips är följande rapporter med insikter från övning och verkliga händelser. Trevlig helgläsning.

Utvärderingen av SAMÖ-KKÖ 2011 [PDF]

Utdrag ur sammanfattningen (sid 9): “De flesta av organisationerna anser sig också ha god kunskap om andra organisationers ansvar och roll, men utvärderingen bedömer ändå att det är nödvändigt med kunskapsuppbyggnad på flera områden. Enskilda organisationer kan förbättra formerna för stabsarbetet, bland annat vad gäller informationsspridningen till medarbetarna, strukturen på stabsmötena och framtagandet av lägesbilder. Bristande uthållighet vid längre krisförlopp, gällande till exempel personal i nyckelfunktioner, är något som flera organisationer måste ta höjd för i sin planering. Mycket mer kan också göras för att förbättra samverkan mellan organisationerna”.

Policing Large Scale Disorder: Lessons from the disturbances of August 2011 (UK)[PDF]

Utdrag från slutsatserna (sid 31): “The use of social media, both as a source of intelligence and as a way to reassure and inform the public, is also an emerging area of public order policing that requires urgent attention. There were examples of good practice during the August disorder that should be built upon in the future. “

Obama uses live video from war zones : Swedish firebrigades use live video from accident sites

American and even Swedish media (SVD.se, GP.se) is making a big thing about Obamas ability to follow the hunt-down of OBL using mobile real-time video.

From CNN.com

The White House and Central Intelligence Agency didn’t have access to a live audio feed, but they were able to tap other communications, a U.S. official told CNN. There was some live video, though the official declined to elaborate on the nature of that footage.

It is always interesting when the mobile live video over and over again is presented as a kind of science-fiction technology. Its not. Our friends at the Fire brigade in Gothenburg has been live-streaming from response operations since nov 2008. The small and yet functional prototype used back then did over time transform into a commercial service.

What is still a bit surprising is the lack of low-cost head-mounted cameras that have integrated SIM-card/mobile broadband capability so the camera can live-stream the video over public cell-phone networks to remote settings. When this device is available on the market, one could envision a very fast adoption of live-video use in professional work context.

The work of making mobile video from emergency response operations continues with some interesting explorations of geo-temporal traversing. There are so many fascinating visualizations that are now possible to do when we combine live video with footage from the same location but from a different location in time. This geo-temporal traversing is possible when we combine high quality video with data from commercial spatial data services.

Our work including geo-temporal traversing as well as other concepts has been made possible with funding and support from Lindholmen Science Park : Security Arena and the Traffic and Vehicle Safety Institute SAFER at Chalmers University of Technology, Dept of Applied IT at Gothenburg University and the Viktoria Institute.

Dags att organisera ett CrisisCamp

Mot bakgrund av de utmaningar som Svensk krishantering står inför på lokal, regional och nationell-nivå så är det dags att organisera ett CrisisCamp.

Syftet med ett CrisisCamp är att genom extremt fokuserat arbete, tillsammans i större team med olika kompetenser, dra nytta av informationsteknologi för att skapa bättre förutsättningar till effektiv hantering av krissituationer eller större händelser.

Ett CrisisCamp är öppet för alla som vill vara med och bidra med sina erfarenheter och kompetens.


Planen är att köra ett 24 timmars CrisisCamp under senare delen av våren 2011 på Lindholmen i Göteborg. Vi söker nu engagerade deltagare från privata sektorn, kommuner, räddningstjänst, ambulanssjukvård, polis, länsstyrelse, smittskydd, sektorsmyndigheter och nationella myndigheter.

Vid detta CrisisCamp kommer deltagarna att formera olika grupper som tar fram förslag och prototyper på nya tjänster som förbättrar förmåga till samverkan och samarbete vid större händelser och kriser.

Är du eller din organisation intresserad av att medverka och vill veta mer? Anmäl ditt intresse på följande länk: [Intresseanmälan]

Läs mer om CrisiCamp och dess bakgrund på:

CrisisCamp began as an idea for an event to bring together people who were interested in leveraging technology and telecommunications systems to assist communities in times of crisis.

Crowd-sourcing reporting in large-scale events

Once again has Ushahidi proven to be a successful platform for crowdsourcing information gathering in large-scale events. Have a look at http://queenslandfloods.crowdmap.com and see how collecting and visualizing reports from different communities form powerful visualizations.

The amount of reports presents an interesting problem when all reports is expected to be positioned on a map. Too often, when the designers are not aware of the massive report volumes, all interesting geographical data becomes covered by “dots” representing single reports. In Ushahidi, they use aggregated numbers to indicate that in the specific area, there are x number of reports. Each individual report is only shown when the zoom level allow that. A simple, yet brilliant solution that too many map-oriented applications completely miss.
It is also worth noting that the reports presented at http://queenslandfloods.crowdmap.com is a combination of both verified as well as unverified reports. Apparently, unverified reports are understood to be valuable until the reports have been verified…yet another clever solution that is in conflict to the often conservative approaches by government agencies.
The use of Ushahidi for the Queensland flooding should serve as inspiration for designers of information systems for emergency and crisis response as well as for managers at national emergency agencies.

Enhanced Situational Awareness

I have previously mentioned the Wiper system as an interesting prototype in the area of emergency and crises response. The following paper is a very nice presentation on how WIPER could enhance situational awareness. Download the paper here.

Gregory R. Madey, Albert-László Barabási, Nitesh V. Chawla,
Marta Gonzalez, David Hachen, Brett Lantz, Alec Pawling,
Timothy Schoenharl, Gábor Szabó, Pu Wang, and Ping Yan
Enhanced Situational Awareness: Application of DDDAS
Concepts to Emergency and Disaster Management
Y. Shi et al. (Eds.): ICCS 2007, Part I, LNCS 4487, pp. 1090 – 1097, 2007.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007

WIPER is designed for real-time monitoring of normal social and geographical communication and activity patterns of millions of cell phone users, recognizing unusual human agglomerations, potential emergencies and traffic jams. WIPER uses streams of high-resolution data in the physical vicinity of a communication or traffic anomaly, and dynamically injects them into agent-based simulation systems to classify and predict the unfolding of the emergency in real time. The agent-based simulation systems dynamically steer local data collection in the vicinity of the anomaly. Distributed data collection, monitoring, analysis, simulation and decision support modules are integrated to generate traffic forecasts and emergency alerts for engineering, public safety and emergency response personnel for improved situational awareness.

The paper is from 2007 and still relevant and highly valuable when discussing future directions of systems to provide common operating pictures and improved situational awareness.

"Vi har fått till oss att bron var livsfarlig" : Oklart läge om risken med Göta Älvbron

I dagens Göteborgs-Posten finns en artikel som beskriver ett möte om den nya Göta Älvbron som skall ersätta den nuvarande bron. Orsaken till behovet av en ny bro är flera, men framförallt så finns det problem med bron som byggdes 1939. Men innan jag går in på vad som fångat min uppmärksamhet från detta möte så tillåt mig göra en tillbaka blick på lite intressanta och var för sig kanske inte så spektakulära saker som inträffat angående den aktuella bron.


Incidenter
Vid tidigare underhållsarbete har utmattningar upptäckts i konstruktionen orsakat av låg stålkvalité och många års belastning från trafik. För att minska risken för plötsliga och dramatiska konsekvenser av fortsatt utmattning av stålkonstruktionen så har ett distribuerat fiberoptiskt övervakningssystem installerats. 2006 inträffar en incident där en sopmaskin på grund av sin tyngd trycker hål i en av betongplattorna på den utan-på-liggande cykelbanan. I samband med incidenten kommenteras att Göta Älvbron under flera år inte fått tillräckliga underhållsinsatser. Vid en festival i somras i Frihamnen, som ligger vid det norra brofästet, uppstod oroande svängningar i bron. Svängningarna orsakades av festivalpublikens hoppande. Enligt uppgift i media övervägde polisen att stoppa konserten.


Ok, nog om detta om vad som hänt. Under mötet igår på Göteborgs Stadsmuseum kunde allmänheten lyssna till politikerna och diskutera den nya bron som skall byggas. Under samtalen nämns bland annat nedan. Observera nu att dessa meningar var lösryckta redan i tidningsartikeln och nedan presenteras de utan förevarande eller efterföljande sammanhang.

– [Den nya] Bron kommer i rätt läge. Vi är politiskt eniga och när vi fick höra att den nuvarande bron kan rasa fick vi bråttom. Margot Ottosson (V). [länk]

– Vi har fått till oss att bron var livsfarlig. Kia Andreasson (MP). [länk]

De aktuella politikerna nämner alltså “bron kan rasa” och “bron var livsfarlig”. Vilket då understryker den skyndsamhet som behövs för att bygga en ersättningsbro.

Här börjar mina tankar att snurra kring begrepp som riskanalys och kriskommunikation. Vilken risk finns att den nuvarande bron kan rasa, hur livsfarlig är bron. Att bron har ett avancerat sensorsystem gör mig som individ inte tryggare utan befäster bara känslan att bron är i ett verkligt dåligt skick. Det skulle vara intressant att se en riskanalys och då gärna med ett scenario där en annan olycka på bron eller i anslutning till bron riskerar följdeffekter på brons stabilitet.

Men det finns nog ingen anledning att göra en sådan riskanalys särskilt offentlig då bron trots allt behövs för att säkerställa flödet av personer fram och tillbaks över bron till och från arbetsplatser, skolor, bostadsområden och handel. Men hur tänkte då de aktuella politikerna när de använder de ganska starka uttrycken “bron kan rasa” och “bron var livsfarlig”. Ur ett kriskommunikations perspektiv, om nu brofrågan kan ses som en kris som väntar på att inträffa, så är det bra med raka och tydliga besked. Men hur skall den enskilde hantera dessa nya insikter? Är bron säker eller livsfarlig? Finns det en risk att bron kan rasa eller går det att garantera motsatsen?

Denna fråga är intressant då det delvis handlar om lägesbild och dels om långa tidsperspektiv. Har inblandade parter en överensstämmande lägesbild, finns det olika lägesbilder, kan det finnas någon part som försöker att dominera lägesbilden för att vinna fördelar i processen? Att brofrågan och incidenterna på och vid bron skett över lång tid, påverkar det förmågan att tolka svaga signaler och skapa tydlighet i ett oklart läge.

Men framförallt finns det en risk att bron rasar och är bron livsfarlig?

Helgens bombsituation i Göteborg gav nya insikter.

Det omfattande arbetet som de centrala krishanteringsaktörerna drog igång i samband med helgens bombsituation i Göteborg gav nya insikter kring problematiken med gemensam lägesbild. Genom deltagande observationer hos räddningstjänsten fick jag möjlighet att följa arbetet kring hur de organiserade sig för att hantera en situation kännetecknad av stor osäkerhet och begränsad mängd information. Att det finns omfattande utmaningar med hela konceptet kring “gemensam lägesbild” gav helgens händelser tydliga besked på. Problematiken ligger inte i hur responseaktörerna agerar utan snarare kring de komponenter som ligger inbäddat i föreställningen om en gemensam lägesbild.

It is now time for a revolution, at least in theory.

The Swedish emergency response domain has too few IT-based applications or services that in any reasonable sense make use of the power from citizens in times of emergencies or crises.
With a small budget significant development can be achieved in order to design and diffuse new communication offerings that would improve local and central governments ability to maintain a common operating picture.
Take a moment and look at the figure. Then go and visit 37signals.com and get some inspiration for your next revolutionary project in the domain of information technology support in emergency response and crisis.

How the past might help us when facing rapidly evolving situations.

Today we started a new project where we will try to make use of historical data in order to provide queues for sensemaking in rapidly evolving situations. The whole concept is a result of an in-depth discussion with a senior commanders at the local fire and rescue services. Many organizations have tons of data describing past events/incidents. Many of the really useful information is hidden within poorly exploited free-text fields in a database that was designed for storing data but not for exploring insights.

We are aiming to make use of that data and look for what we call particulars in historical data in order to transform these bits and pieces into specifics. The specifics are small pieces of info that might say something really important in a situation that is currently evolving. We do understand that what we are aiming for here is not new as a concept. But we do believe that the design of this type of systems could be vastly improved in order to better fit a time-critical work practice. Our intention is not to flood a commander with a tsunami of data but to provide a gentle drizzle of info to trigger new ways of exploring complex situation.

JOIN US
We would like to invite and involve anyone of you to work with us on this project. So please let us know how you would like to contribute. We are looking for both industrial, academical and professional responders to become part of this network-based projects.

Please email us at: jonas.landgren@gu.se or fredrik.bergstrand@gu.se

LiveResponse is finally here as a commercial service


In the last few years, our research team has been working with a small project on bringing live video broadcasting to the crisis and emergency response community. Our design work and extensive evaluation activities has now resulted in a product that no longer is just a good research app, but an application that we can offer to any organization across the world.

LiveResponse is the result of a highly successful collaboration with the people behind the award-winning Bambuser live video service. LiveResponse is a modified and extended version that targets crisis and emergency responders. To make LiveResponse available, it has been necessary to setup a legal company along with all necessary legal documents in order to release LiveResponse from the research lab environment. We have just made a small step along an exciting road. If your are interested in what mobile live video broadcasting from ordinary cellphones could do for your organization, please visit www.liveresponse.eu

Fieldstudy at the COP15 climat meeting in Copenhagen

On thursday 17th of december, myself and Fredrik Bergstrand at the Crisis Response Lab, conducted a one-day field study at the COP15 in Copenhagen. We had no problems of interviewing various activist and we gained deep insights into a world that was partially new to us. We are looking forward to compare and discuss our insights and findings with other response organizations in Sweden that also took the opportunity to learn from the activists. I hope that the Swedish MSB had a team on-site for this.

ISCRAM2010 – Research in Progress deadline 18th of jan 2010

Keep in mind the Research-in-progress deadline for the next years ISCRAM2010.

The deadline will be on the 18th of january. Have a look at the www.iscram.org wesbite for further details.