Nu kan snart helt nya tjänster skapas: Tack PTS!

IDG rapporterar att “Räddningspersonal kan få gräddfil i näten”. Detta är inte en dag förtidigt. Idagsläget har en utländsk turist bättre möjlighet till roaming mellan de olika operatörerna än en räddningsledare i Svensk räddningstjänst. Genom nationell roaming och prioritet i näten vid överbelastning kan svensk krishantering äntligen se framemot en framtid där helt nya smartare tjänster kan utvecklas för röst och datatrafik. De förslag som finns med i PTS-rapport anger en intressant inriktning för vilka krav som samhället kan ställa och bör ställa för att responsaktörer skall få de möjligheter som krävs för effektiv kommunikation vid kriser och samhällsstörningar. Att de kommersiella mobilnäten och det specifika TETRA-nätet kommer att leva sida vid sida och komplettera varandra står ju helt klart. Behoven av mycket snabb mobildatakommunikation är något som de kommersiella mobilnäten är bättre rustade för att utveckla jämfört mot TETRA-nätet. Redan idag ser vi hur responsaktörer sänder live-video via mobiltelefon från skadeplats vilket skulle vara en omöjlighet i nuvarande TETRA-nät. Bra jobbat PTS som vågar ta tag i denna fråga som så många väntat så länge på. Nu återstår att se hur och på vilket sätt förslagen implementeras.

Problem med RAKEL nu under EU-ordförandeskapet och alla säkerhetsarrangemangen?

Det förekommer vissa uppgifter om problem med radioinfrastrukturen RAKEL. Enligt ett Rapportinslag på kvällen 16 juli ( detta går inte att återfinna på SVT-webben??) presenterades nyheten att RAKEL kommer att ligga nere fram till september. Dock finns i väldigt lite annan media som kan bekräfta detta. I TV4-Nyheterna 16 juli, Stockholm ger länspolismästaren Carin Götbland en kommentar i inslaget “Götblad tar Rakelproblem med ro”.

På Polisens.se finns förtydligande att det är inte RAKEL som stängs ner utan endast delsystemet CORA. Dock uttrycker Carin Götblad i TV4-inslaget att problemen ligger i RAKEL och att Polisen kommer att använda sig av reservsystemen. Polisen understryker i sitt uttalande/klargörande att RAKEL är under fortsatt testdrift.

Även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tillbakavisas uppgifterna om problem med RAKEL, “- Vi har inget konstaterat fel i Rakelsystemet, säger Stefan Kvarnerås enhetschef MSB.” (klippt från MSBs webb).

Dock finns ett beslut (AA-144-60151-2008) den 14 juli, från Polismyndigheten i Stockholm, med rubriken “STOPP FÖR PROVDRIFT MED RAKEL” är bilden dock lite mer komplex där det framgår att det finns problem i Rakel och då i delsystemet CORA. Detta påverkar kommunikationen mellan LKC och användarna på fältet. Beslutet finns fullt tillgängligt på nätet och blir en träff vid lite googlande.

Beslutet är publicerat via Polisförbundet i Stockholms website BLÅLJUS.NU i en nyhet kring beslutet och vad det enligt dem själva innebär för polisen. Nyheten på BLÅLJUS.NU har rubriken “STOPP AV PROVDRIFT I CORA PÅ OLKC INNEBÄR STOPP I PROVDRIFT AV RAKEL I STOCKHOLM“.

En terminal där TETRA och Publika infrastrukturer möts


Av en slump så upptäckte jag idag att Motorola har en mobil TETRA terminal med Wlan. Lite knäppt att upptäcka detta då jag egentligen sökte runt kring senaste utvecklingen av Android applikationer. Men ibland skall tillfälligheter hjälpa till.
Redan i maj 2007 presenterade Motorola terminalen MTC100, en ruggad PDA med Tetra och wlan. Dessutom har den en kamera. Operativsystemet är Windows Mobile 5.0, något gammalt med tanke på senare versioner av Windows Mobile från Microsoft. När jag upptäckte att denna PDA-liknande terminal existerade så blev jag lite konfunderad. Varför fanns inte denna med bland de terminaler som visades på Räddningsverkets TETRA demo center i Revinge. För just MTC100 är ett expempel på det stora behova det finns av att kombinera icke-publik infrastruktur med publik infrastruktur.

Jag hoppas att MTC100 inte är en PDA med en “på klistrad” Tetra radio utan att det finns en seriös integration mella Tetra som infrastruktur & applikation ( talradio) och Windows Mobile där fokus snarare ligger på infrastrukturella möjligheter med applikations och data tjänster.

Finns det någon i Sverige som använt MTC100 och finns det någon som provar att utveckla tjänster för den, där dess unika egenskaper utnyttjas? Nästa steg är naturligtvis att krympa ner storleken på den så att terminalen får en Windows mobiltelefon design med kanske en kombination av radiomoduler som täcker både TETRA, WIFI och UMTS.

Kolla in terminalen på en webbsida från NokiaSiemens.

Tvekande anslutning till RAKEL

Ystad Allehanda skriver Ett abonnemang till räddningstjänsten och ett till kommunledningen för krisledning. Längre går inte Trelleborgs kommun för närvarande när det gäller införandet av det nya radiokommunikationssystemet Rakel.
Bakgrunden till denna försiktiga anslutningsansatsen till Rakel ligger i den osäkra kostnadsbilden samt de tekniska problem som systemet belastats av. Trelleborg skapar med sina två Rakel abonnemang en vad man kalla Gateway mellan sina övriga kommunikationssystem, analog radio samt mobilitelefoni. Skall Rakel påsikt bli det system som så länge efterfrågats av svenska blåljusorganisationer krävs en bättre och klarare kostnadsbild samt en hög och stabil teknisk kvaliteté. För att Rakel skall bli en central teknologi för svensk krishantering krävs att Rakel-terminaler används som en del av det vardagliga arbetet och att de blir en personlig tillhörighet likt nuvarande mobiltelefoner. Vid större händelser och kris, då spelar den personliga mobila terminalen en central betydelse för den verbala kommunikation som är av fundamental betydelse för hur en insatst skall komma att bli organiserad. Här måste myndigheterna i Sverige ta ett nationellt principbeslut för att Rakel skall få en omfattande användning och finnas tillgänglig hos varje aktörs medarbertare när en händelse eskalerar.

Tyskland bygger Tetranät

Enligt en pressrelease från EADS kommer Tyskland att bygga ett landsomfattande TETRA-radionät för sina blåljusorganisationer. Nätet skall byggas av ett konsortium med EADS och Nokia. Beslutet som fattades i sommras visar att TETRA-standarden inte på något sätt är uträknad trots den ibland starka kritiken. Med Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Finland, Sverige och nu också Tyskland så växer användarnumerären. En intressant fråga att följa avseende TETRA är hur utvecklingen på sikt kommer att formas i relation till den betydligt större dataöveringskapaciteten i dagens 3G-nät. Dock bör man knappast jämföra TETRA mot UMTS rakt av då den underliggande infrastrukturen har en hel del skillnader i sina egenskaper.
Kanske finns det spännande designutmaningar där de bästa egenskaperna i de respektive infrastrukturerna kan ligga till grund för innovativa och idag kanske otänkbara tjänster och applikationer. (Läs mer om TETRA på Wikipedia, TETRA Association)