Problem med RAKEL nu under EU-ordförandeskapet och alla säkerhetsarrangemangen?

Det förekommer vissa uppgifter om problem med radioinfrastrukturen RAKEL. Enligt ett Rapportinslag på kvällen 16 juli ( detta går inte att återfinna på SVT-webben??) presenterades nyheten att RAKEL kommer att ligga nere fram till september. Dock finns i väldigt lite annan media som kan bekräfta detta. I TV4-Nyheterna 16 juli, Stockholm ger länspolismästaren Carin Götbland en kommentar i inslaget “Götblad tar Rakelproblem med ro”.

På Polisens.se finns förtydligande att det är inte RAKEL som stängs ner utan endast delsystemet CORA. Dock uttrycker Carin Götblad i TV4-inslaget att problemen ligger i RAKEL och att Polisen kommer att använda sig av reservsystemen. Polisen understryker i sitt uttalande/klargörande att RAKEL är under fortsatt testdrift.

Även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tillbakavisas uppgifterna om problem med RAKEL, “- Vi har inget konstaterat fel i Rakelsystemet, säger Stefan Kvarnerås enhetschef MSB.” (klippt från MSBs webb).

Dock finns ett beslut (AA-144-60151-2008) den 14 juli, från Polismyndigheten i Stockholm, med rubriken “STOPP FÖR PROVDRIFT MED RAKEL” är bilden dock lite mer komplex där det framgår att det finns problem i Rakel och då i delsystemet CORA. Detta påverkar kommunikationen mellan LKC och användarna på fältet. Beslutet finns fullt tillgängligt på nätet och blir en träff vid lite googlande.

Beslutet är publicerat via Polisförbundet i Stockholms website BLÅLJUS.NU i en nyhet kring beslutet och vad det enligt dem själva innebär för polisen. Nyheten på BLÅLJUS.NU har rubriken “STOPP AV PROVDRIFT I CORA PÅ OLKC INNEBÄR STOPP I PROVDRIFT AV RAKEL I STOCKHOLM“.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.