2009: Krishanteringens år, i alla fall om Carl Bildts prognos slår in.

I onsdags, presenterade Carl Bildt utrikesdeklaration där han bland annat gav följande prognos för 2009: ”2009 kan mycket väl komma att bli krishanteringens år. Vi kan därför inte utesluta att vårt eget ordförandeskap i stor utsträckning kommer att präglas av oförutsedda händelser.” [SVD, SR]

Efter som Carl Bildt bevisligen är en stor användare av informationsteknologi så kanske det vore extra värdefullt om Utrikesdepartementet skickade en delegation till konferensen Information Systems for Crisis Response and Management – ISCRAM 2009, som arrangeras i Göteborg 10-13 maj. Där skulle de kunna ta del av det senaste inom forskningsfronten avseende IS/IT för Krishantering .En av de inbjudna talarna till konferensen är dessutom Lars Hedström från kriskansliet vid Stadsrådsberedningen så en koppling till Sverige och Sveriges krishanteringsförmåga kommer att finnas där.

Besök www.iscram.org för mer information.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.