Nödknappen för Iphone, en bra idé men säljer den?


Mobiltelefonen som överfallslarm har som koncept utforskats i flera omgångar de senaste åren. För Iphone finns den mycket snygga applikationen Safety Button från det svenska företaget Sillens AB. Applikationen finns att ladda ner via Iphone App-store. Dock verkar försäljningen gå trögt trots att själva idén med applikationen är ganska god och ligger när den typ av rationella funktioner som konsumenter ibland efterfrågar.

“Nödknappen för iphone – ett program som låter dig sända iväg ett nödrop och din position med sms – har sålts till 2 000 användare i USA sen det kom för tre månader sen. Fler än 900 använder programmet aktivt, det vill säga har det påslaget då och då. I Sverige har bara 36 personer köpt det.” Enligt Eva Wieselgren verkar det bara finnas ett begränsat intresse. Läs mer på hennes blog.

Läs också mer om applikationen på http://www.safetybuttonmobile.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.