Presentation av Liveresponse på Security Arena

Idag så presenterade jag resultat från vårt projekt Liveresponse på en seminarie dag på Security Arena på Lindholmen Science Park. Många goda kommentarer och frågor kom fram i de tre dragningarna som gjordes för personer från svensk krishantering med bland annat Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, olika räddningstjänster, sektorsmyndighetern med flera.
Frågor kring sekretess kom naturligtvis upp och det är ganska tydligt att kunskapen kring hur de olika lagstiftningarna kan och skall tillämpas är varierande hos organisationerna. Det verkar finnas en del förutfattade meningar om vad som är tillåtet och inte. All kameraanvändning är inte kameraövervakning. Syftet och sättet som kameraanvändningen sker är styrande.
Seminariedagen med korta proejtkpresentationer var ett bra och lyckat format för att kommunicera och diskutera resultat från Security Arena projekt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.