Intervju om insatserna i Södertälje

Idag genomfördes intervjuer med stabschefen på Södertörn som arbetade under förra veckans bränder på flera stormarknader i Södertälje. Utmaningarna med att hantera beredskapen i stort samt den specifika resurshanteringen för händelserna var mycket värdefulla att ta del av.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s