Framgångsrik fältstudie hos RSYD: Stoppa Matchen hänselserna


Bild från Sydsvenska Dagbladet

Lördagens fältstudier hos RSYD avseende stabsarbetet i relation till händelserna kring “Stoppa Matchen”-demonstrationerna var mycket framgångsrika. Syftet för oss vara att studera etablering av lägesförståelse samt dokumentationspraktik. Särskilt intressant var aktivisternas (Motkraft.net) användning av RSS för liveuppdatera kring händelseutvecklingen och dess roll för myndigheternas responsarbete.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.