Artikel i Computer Sweden om RAKEL skapade debatt

Artiklen i CS den 3/4 kring RAKEL drog igång en viss debatt bland kommentatorerna. Vissa ansåg att RAKEL är slöseri medan andra menar på att då många andra europeriska länder har inför samma teknik och att det därmed är naturligt att välja samma teknik. Kommentatorn “Gnörf” beskriver ganska bra och omfattande sin syn på RAKEL.

Vad som kanske inte riktigt kommer fram i artikeln är bristen på tjänster i RAKEL. Då infrastrukturen är stängd för externa leverantörer samt att bandbredden är ytterst begränsad för datatjänster är två kanske inte helt lyckade detaljer. Avseende den begränsade bandbredden så är det ett faktum som endast kan byggas bort med stora investeringar som följd. Dock kan ju aspekten kring den stängda infrastrukturen lösas. Då RAKEL bygger på TETRA-standarden så borde det inte kärvas alltför begåvade människor för att inse att en open-innovation / open-platform strategi ligger helt rätt i tiden även för RAKEL. Med de exempellösa framgångarna för allt som kan stavas eller relateras till APP-store så borde tanken inte ligga långt borta. Även om RAKEL har låg bandbredd så KAN innovativa tjänster skapas. Frågor kring optimering, snåla kommunikationsstrategier m.m är ju frågor som det finns en stor mängd ingenjörer som kan besvara. Att skriva tjänster som är resurssnåla är en för många ganska trevlig utmaning. Dock saknas kanske kunskapen kring vad räddningstjänst, polis och ambulans behöver för datatjänster vid vardagsarbete och vid större händelser. Men även här finns ju många som faktiskt studera dessa kunskapsdomäner. Dessa personer är inte fler än de hyper-effektiviserande ingenjörerna men likväl lika viktiga. Så mitt råd är att öppna upp RAKEL mot en open-innovation ansats och därmed skulle ju svensk “civil security industri” kunna utveckla inte bara mot den svenska marknaden utan mot EU och världen utanför. Men det kanske är en alltför vacker tanke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.