Stab och ledningsutrymmen, behövs dom?

Under de senaste åren har jag besökt olika stab och ledningsutrymmen på olika kommunala räddningstjänsten runt om i Sverige. En tanke som nu slagit mig är; vem behöver dessa specialdesignade utrymmen? Svaret är kanske uppenbart: Stab och ledningspersonal behöver dessa. Men jag är inte helt säker på detta. I de moderna stab och ledningsutrymmena finns allt som i princip också återfinns i vilket konferensrum som helst. Det finns internet, telefon, massor av whiteboards, video projektorer och konferensbord. Vid mitt senaste besök, vilket var hos Falköping räddningstjänst var detta tydligt. Vid den samverkansövning som organisationen deltog i arbetades i stab (i ett specialdesignat stab/ledningsrum) men också i det angränsande konferensrummet. Om det nu är så att det som krävs för att bedriva stab och ledningsarbete är internetuppkoppling, mobiltelefon och whiteboard. Då skulle ju väldigt många svenska hem kvalificera sig som stab och ledningsplats. Detta väcker en tanke på att ju bättre mobil internetuppkoppling, ju bättre förmåga skapas till att ha snabbt sätta upp olika mobila ledningsplatser som inrymms på de platser där personalen bäst behövs, eller där personalen för tillfället befinner sig. I de mindre räddningtjänsterna där stab och ledningspersonal typiskt “rings in” från sitt hem bör ju detta vara ett intressant alternativ. Att utrusta ett hem med en whiteboard för 8000 SEK är en liten kostnad mot att utrusta ett specialanpassat stabs/ledningsutrymme som sällan används. Mobilt bredband och laptops har ju de flesta redan och mobiltelefonen finns ju alltid i fickan. Men vad är det då som saknas? En fundamental aspekt för att kunna bedriva stabs och ledningsarbete på ett geografiskt distribuerat sätt är tillgången och kunskap att kunna använda sig av olika ganska små och enkla applikationer för att dela dokument, kontaktuppgifter, förmedla bilder från whiteboards med mera. Men dessa applikationerna finns ju till stor del redan på nätet under kategorin Socal media / social software. Det skulle vara intressant och genomföra ett experiment där sådan teknik nyttjas till fullo i en övning av lite större slag. Kanske skall nästa SAMÖ inte försöka trycka in WIS i en rad organisationer utan att visa hur Google-docs,Twitter, Facebook, Skype och Bambuser kan nyttjas för att dokumentera sitt arbete och kommunicera lägesförståelse. Men det vore kanske för bra för att vara sant om det fungerade. Men oj med pengar som samhället skulle kunna spara avseende dyra och ineffektiva it-lösningar som redan idag står och samlar damm.

3 thoughts on “Stab och ledningsutrymmen, behövs dom?

  1. Väl skrivet! Samma tanke slog mig för någon månad sen när jag planerade en mini-workshop. Konstaterade att vi lika gärna kan ha den hemma hos mig. Där finns trådlöst internet, datorer, webbkameror, en projektor och mobiltäckning. Vad behövs mer? Idag har ju i stort sett alla med en modern mobiltelefon geopositionering, bredband (nåja), videokonferens och tillgång till mängder med olika sociala medier. Kanske ska vi dela ut Iphones istället för att bygga ledningsrum?/Björn J

  2. Jag kan se ett behov av ledningscentral i kris om den verkligen byggs ändamålsenligt, som tex det “COBRA”-rum (på UK Home Office) som Robert Whalley berättade om för oss på MSB nyligen, där man sitter i direkt, fysisk, kontakt med alla samverkanspartners.För övrigt håller jag med dig på alla punkter.Anna Toss, webbredaktör på Krisinformation.se, MSB

  3. Naturligtvis har ledningscentralen en funktion. Men så som fler och fler ledningscentraler ser ut så verkar det som de får mer och mer formen av vilket konferensrum som helst. Att sitta samlokaliserat är generellt en rationell och en vettig tanke. Dock visar mina studier av mindre och större olyckor i Sverige att aktörerna endast genom sambverkansbefäl kan sitta samlokaliserat. Vidare är tidsfaktorn en avgörande aspekt. Att samlokalisera tar tid. Folk behöver fysiskt förflytta sig. Vidare tappas viss förmåga när en organisation förflyttar sig in hos en annan organisation. Bara en sådan sak som uppkoppling och tillgång till de egna verksamhetssystemen kan vara en mycket krånglig uppgift att lösa när man förflyttat sig till en annan organisation. Anna, du sätter fingret på en central aspekt, nämligen frågan om “ändamålsenlig”. Vet vi idag vad som är ändamålsenligt eller lutar vi oss bara på en stereotypbild av hur en ledningscentral skall se ut. En bild som dessutom har alltför mycket historik och symbolik till krig och knappast modern krishantering med fokus på den drabbade i balans mot samhället i stort.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.