Att visualisera fenomenet Stenkastning och bilbränder i förortsområden

Hur skall man konceptualisera och visualisera fenomenet med stenkastning och bilbränder i förortsområden som för ett år sedan var ett omfattande problem i flera storstadsområden? Frågan dök upp i ett samtal med MSB-personal kring användning av system för att skapa och hantera en gemensam lägesbild. Problemet är mångbottnat.
Först och främst, vilka händelser skall knytas till fenomenet “oro i förorten”. Skall endast brand i fordon som inträffar i typiska förortsområden finnas med på den tänkta kartvisualiseringen, eller skall också brand i fordon från de områden som inte räknas som förort tas med. Kartvisualiseringen blir ganska olika beroende vilket val som görs. I det första fallet förstärks bilden av att det är förorten som brinner. I det andra fallet visas hur brand i fordon också förekommer “utanför” de traditionella områdena. Hur skall den bilden tolkas? Visar den på s.k spridningseffekter?
Ett annat problem är hur fenomenet “oro i förorten” i ett första läge skall konceptualiseras. Är det ett (A) ordningsproblem, är det ett (B) brandproblem eller är det ett (C) problem med livsvillkoren? I fallet A så är polisen problemägare och lösningen blir bättre ordning, dvs fler synliga poliser. I fallet B är lösningen att fordon skall placeras synligt, bättre upplysta parkeringsplatser med mera som förebygger risken för brand. I fallet C är utmaningen mer komplex då den visar att kommunen misslyckats med att erbjuda drägliga livsvillkor under en serie av år. Om nu problemet med “oro i förorten” har sin grund i fallet C så borde detta innebär att polis och räddningstjänst kan fakturera sina kostnader för genomförda insatser till kommunen. Då kommunen misslyckats med sitt uppdrag så borde väl det vara just kommunen som skall stå för de kostnader som deras misslyckande orsakat.
Men tillbaks till visualiseringen. Som bakgrundsdata till mappning av händelser avseende stenkastning och brand i fordon bör socioekonomiska data visas och särskilt viktigt blir det att presentera data kring hur kommunen investeringar kring förortsområdenas sociala-infrastruktur. Tyvärr verkar många av de kommande systemen för presentation och visualisering av Gemensam Lägesbild helt sakna mekanismer för att kombinera enkel insatsdata med komplex socioekonomisk data.
Det skulle vara kul att komma i kontakt med analytiker hos MSB, region och kommunalnivå som arbetar med dessa frågor. Hör gärna av er. Det finns en hel del spännande verklighetsnära forskning att genomföra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.